1. Při příjezdu do provozovny předkládá host platný občanský průkaz nebo jiný doklad o své totožnosti.
 2. Nástup u týdenních pobytů je stanoven vždy na sobotu od 16 hodin. Pokud není potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 19 hodin téhož dne. Odjezd a opuštění pokoje je v sobotu do 10 hodin dopoledne.
 3. Nástup a odjezd u víkendových pobytů je domluven individuálně.
 4. Kauce při příjezdu 5000 Kč, bude vrácena při odjezdu.
 5. Vyrovnání účtu proběhne po předání objektu v den příjezdu.
 6. Náklady na spotřebovanou elektrickou energii nejsou započítány v ceně pobytu.
 7. Kouření v objektu není povoleno
 8. Chytání ryb v rybníku není povoleno.
 9. Prosíme o domácí obuv.
 10. Na pokojích najdete lůžkoviny i povlečení, ručník, v kuchyních utěrky a základní saponáty, v koupelnách dávkovače na mýdlo a toaletní papír. 
 11. Dřevo  pro vytápění domu či na ohniště   - volně k dispozici zdarma.
 12. Hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu nepřemisťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 13. Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech ubytovny nenese pronajímatel objektu žádnou zodpovědnost, ačkoliv majitel prohlašuje, že dělá a bude dělat vše pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.
 14. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit pronajímateli.
 15. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 16. Vedení penzionu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu
 17. Host ubytovaný v našem penzionu je povinen dodržovat tento ubytovaní řád. V případě, že jej poruší, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
 18. STORNO PODMÍNKY Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit. Na  storna se vztahují následující podmínky:
   1. zrušení 183 – 60 dnů před nástupem 50 % ze zálohy
   2. zrušení 59 - 0 dnů před nástupem 100 % ze zálohy
   3. zrušení od potvrzení rezervace do 184 dnů před nástupem – 0% ze zálohy. ( vše Vám vrátíme)
 19. Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem /vyšší moc, přírodní katastrofa, uzavření provozu z nařízení  vlády ČR...) Následně bude do 5 pracovních dnů nájemnci vrácena celá již zaplacená částka.
 20. Tyto pokyny neplatí při objednání areálu za účelem svatby.