Get Adobe Flash player

Penzion získal ocenění v anketě v anketě Penzion roku 2016Penzion získal ocenění v anketě v anketě Penzion roku 2016

 

 

 

Penzion získal ocenění v anketě Penzion roku 2017Penzion získal ocenění v anketě Penzion roku 2017

Rezervace

 1. Při příjezdu do provozovny předkládá host platný občanský průkaz nebo jiný doklad o své totožnosti.
 2. Nástup u týdenních pobytů je stanoven vždy na sobotu od 16 hodin. Pokud není potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 19 hodin téhož dne. Odjezd a opuštění pokoje je v sobotu do 10 hodin dopoledne.
 3. Nástup a odjezd u víkendových pobytů je domluven individuálně.
 4. Vyrovnání účtu proběhne po předání objektu v den příjezdu.
 5. Náklady na spotřebovanou elektrickou energii nejsou započítány v ceně pobytu.
 6. Kouření v objektu není povoleno
 7. Chytání ryb v rybníku není povoleno.
 8. Prosíme o domácí obuv.
 9. Na pokojích najdete lůžkoviny i povlečení, ručník, v kuchyních utěrky a základní saponáty, v koupelnách dávkovače na mýdlo a toaletní papír. 
 10. Dřevo na topení  na místě  - volně k dispozici zdarma.
 11. Hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu nepřemisťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 12. Psi a ostatní drobná domácí zvířata mohou být ubytována se souhlasem majitele. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu pensionu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
 13. Není vhodné, aby zvířata byla v penzionu ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta.
 14. Zvířata nesmí odpočívat – ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta
 15. Ke krmení nesmí být používáno nádobí, které slouží samotným hostům
 16. Odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku penzionu, stejně tak i odklízení exkrementů, má osoba, která zvíře doprovází.
 17. Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech ubytovny nenese pronajímatel objektu žádnou zodpovědnost, ačkoliv majitel prohlašuje, že dělá a bude dělat vše pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.
 18. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit pronajímateli.
 19. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 20. Vedení penzionu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu
 21. Host ubytovaný v našem penzionu je povinen dodržovat tento ubytovaní řád. V případě, že jej poruší, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
 22. STORNO PODMÍNKY Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit. Na  storna se vztahují následující podmínky:
  1.    zrušení 100 - 30dnů před nástupem 50 % ze zálohy.
  2.    zrušení 29- 0 dnů před nástupem 100 % ze zálohy.
  3.    Zrušení od potvrzení rezervace do 101 dnů před nástupem – 0% ze zálohy. ( vše Vám vrátíme)